Ivan Kamiyasu

”Allting är fullt av gudar.”
(Thales från Miletos, ca.600 f.kr.)
11 – 30 mars

”Allting är fullt av gudar.”  Är en utställning i järnsmide som handlar om människans ständiga resa genom tid och rum. Tillsammans med en eviga barlast av frågor kring varifrån vi kom och vart vi är på väg.

Med ambitionen att förena konstverkets form med materialets inre krafter, för att kunna tända en gnista av liv.

I dynamiken mellan stålets spänst och eldens styrka, mellan myternas arketypiska klanger och objektens organiska spår söks bildens magi.

gubbe-i

 

I sitt arbete utgår Ivan från järnsmidets traditionella teknik och metoder. Mellan hammaren och städet tar hans glödande stålbitar form, som ibland tycks laddas med en djupare känsla. Svårigheten ligger i att hitta rätt i kombinationen mellan tredimensionell form och dynamisk struktur.

Konkret kretsar hans konst kring stiliserade fåglar,kalligrafiska uttryck snarare än realistisk form. ”Gubbar” i olika poser som ofta ingår i större verk eller fungerar som självständiga objekt. Ett centralt tema i Ivans konst är skeppet. Med varierande symboliska figurer ombord färdas de över haven eller genom livet. En av hans figurer är adoranten, tillbedjaren av högre makter. Ofta låter han livsträdet eller en symbolisk sol ersätta mast och segel.

-” Det jag vill närma mig genom ”skeppen” är de existentiella frågorna kring livets jordiska resa”.

Bilders förankring i mytologisk kontext och om hur de gestaltas genom olika bildtraditioner och historiska kontexter har jag teoretiskt bearbetat till uppsatser i konst- och bildvetenskap samt idéhistoria.

Ur glödande järn
tar bilden form.
I dynamiken mellan
stålets spänst,
mytens klang och
objektets organiska spår
döljer sig magin.

Ivan D Kamiyasu

Mathias Wilson

MW_vkrotLayers of Now”
7 november – 26 november

Vi består alla av lager av upplevelser som gör oss till dem vi är.
Det gör att två personers upplevelse av samma händelse kan vara helt olika.
Men i det här fallet handlar det om objekt.
MW_masken-press

Det gör det ganska spännande.

När jag smider är det många saker som talar samtidigt.
Järnet vill en sak när det är varmt, en sak när det är kallt.
Naturen utanför fönstret vill säga mig något samtidigt som
minnet av en känsla viskar i örat.
Och jag vill något också.

MW_mathias-press

Det är genom att släppa fram materialen lika mycket som
känslorna som det skapas sediment av både mig och järnet i helheten.

I arbetet med vaserna kommer sedan glasblåsaren och ger
ytterligare ett lager till formerna och det blir något helt nytt.
Det hårda järnet mot det sköra glaset, det mörka mot det ljusa,
något stilla mot något levande.
Det blir något jag inte visste fanns där.

Sen kommer betraktaren, och ser kanske något helt annat.
Det är ett lärorikt möte.
MW_press

Den här utställningen handlar för mig om att ge uttryck för några
av de lager av varande som driver mig. Att få skapa fritt och ryckas med av glöden.
Att säga något jag inte kan sätta ord på.