Medlemmar

Vi är en ekonomisk förening som verkar för medlemmarnas bästa. Lokalen är uppdelad i två områden. I butiken visar vi medlemmarnas alster och i galleriet har vi externa utställare.