Vera Gardetoft

I Veras glasskapande finns spår av rotlös hemlängtan, värderingsfrågor, hållbarhet, identitetssökande självbild och tidskonserverande.

veragardetoft.se
blogg