Veronica Gardetoft

I Veronicas glasskapande finns spår av rotlös hemlängtan, värderingsfrågor, hållbarhet, identitetssökande självbild och tidskonserverande.

veronicagardetoft.se
blogg

Konst för din skull