Cecilia Björenkull, kopparfolie
pressbild >>>
foto: Cecilia Björnekull

"Kvinnligt Sinnligt"

 

CECILIA BJÖRNEKULL
kopparfolieteknik

&

CAROLINE ROBERTS
måleri

22 AUGUSTI - 10 SEPTEMBER

 

Caroline Roberts, måleripressbild >>>
foto: Caroline Roberts

Cecilia Björnekull, kopparfolie

 

Cecilia Björnekull
och
Caroline Roberts

Våra streck korsade varandra år 2001 då vi arbetade som illustratörer i samma lokal. Vi pratade gärna med varandra och upptäckte att även våra formspråk kommunicerade. Vid något tillfälle så delade vi till och med på större illustrationsuppdrag.

Vi har båda parallellt med illustrerandet arbetat med vår konst och vi ställde ut första gången tillsammans på Galleri Svea i Gamla Stan 2009. Även våra besökare uttryckte då känslan av att våra alster hade en samhörighet och att det bidrog till en lyckad utställning.

 
Caroline Roberts, måleri
Cecilia Björnekull, kopparfolie
Varför Kvinnligt och sinnligt.
Vi törs säga att våra formspråk är typiskt kvinnliga. Och sinnligt får oss att tänka på den estetiska erfarenhet och viljan att ”ha fint omkring sig” som många kvinnor genom historien har uttryckt främst genom vardagligt hantverk. Sinnligt är också att känna och bli varse och i allra högsta grad en del av att skapa.
Caroline Roberts, måleri

kalendarie >>>

Cecilia Björnekulls cv >>>

Caroline Roberts cv >>>